FAQ

DENNE SIDE VIL BLIVE OPDATERET INDEN SÆSONSTART 2024-2025

Herunder kan du finde svar på en lang række almindeligt forekommende spørgsmål.
Vær opmærksom på at mange spørgsmål vedr. adfærd og opførsel i forbindelse med vinterbadning besvares i vores Værdi- og adfærdskodeks.

Finder du ikke svaret her, kan du kontakte klubben via email på soroevinterbad@gmail.com

Denne FAQ vil løbende blive opdateret.

MEDLEMSKAB

Hvordan bliver jeg medlem?

Vi kan desværre ikke optage flere medlemmer på nuværende tidspunkt, men det er muligt at blive skrevet på venteliste. Det koster et en-gangs gebyr på 250 kr.
Man kan melde sig på venteliste via siden kontingent

Hvad koster det at være medlem?

Gældende priser kan findes på siden kontingent.
Kontingent skal indbetales inden sæsonstarten (tidsfrist for indbetaling meldes ud i god tid inden). Medlemmer der ikke har betalt kontingent før tidsfristen, modtager en rykker. Reageres der ikke på denne, betragtes det som en udmeldelse.

Hvor gammel skal man være for at blive medlem?

Man skal være fyldt 15 år for at kunne blive medlem. Se også klubbens vedtægter. Denne grænse er sat for at undgå enhver tvivl i forhold til behovet for børneattester.
Børn er velkomne i følgeskab med et medlem til familietiderne.

Er der en grænse for hvor mange medlemmer klubben kan have?

Ja, der er lige nu en grænse på 460 medlemmer, som vi har nået. Vi holder øje med presset på faciliteterne for at se, om det er muligt at øge medlemstallet.

Kan jeg blive passivt medlem (støttemedlem)?

Ja, se siden kontingent omkring priser og betingelser.

Kan jeg pause mit medlemskab i en periode?

Ja, du kan stille dit aktive medlemskab i bero (blive passivt medlem) i én sæson. Ved at stille dit medlemskab i bero bevarer du retten til at kunne konvertere til aktivt medlemskab, selv i perioder hvor klubben måtte have lukket for medlemstilgang.
Konvertering til aktivt medlemskab vil ikke kræve indbetaling af nyt indmeldelsesgebyr.

Kan jeg få dele af kontingentet tilbage hvis jeg melder mig ud?

Nej, ved udmeldelse efter sæsonstart tilbagebetales kontingent ikke.

Får jeg indmeldelsesgebyret tilbage hvis jeg melder mig ud?

Nej, det er et gebyr.

Hvordan håndterer klubben persondata?

Se siden persondata

Hvorfor skal jeg til intro, før jeg får udleveret nøglearmbånd?

Intro’en handler om, hvordan det er at vinterbade i netop Sorø Vinterbadeklub. Det handler lige så meget om at introducere til vores værdi- og adfærdskodeks, som det handler om at introducere til vinterbadning generelt og til brug af faciliteterne.

For en klub, hvor den daglige kontakt til medlemmerne ikke er stor, er det vigtigt for os at dette sker helt fra start.

KLUBHUSET

Hvordan får jeg adgang til klubhuset?

Du skal have et nøglearmbånd for at kunne låse indgangsdøren op. Armbåndet holdes op mod låsepanelet til venstre for indgangsdøren.
Medlemmer kan få udleveret et nøglearmbånd mod betaling af et depositum på 100 kr. Skriv til soroevinterbad@gmail.com for at bede om armbånd og aftale udlevering.
Nøglearmbåndet er personligt og må ikke lånes ud eller overdrages til andre. Adgang til klubhuset (omklædning og sauna) gælder alene bæreren af armbåndet (med undtagelse af gæste- og familie-tider).
Nøglearmbåndet skal bæres synligt ved ophold i klubhuset.
Overtrædelse af reglerne kan medføre nedlukning af adgang.
Adgangssystemet er koblet sammen med medlemssystemet. Derigennem styres at du kun har adgang til klubhuset, hvis du har betalt kontingent.

Må jeg have gæster med i omklædningen?

Kun til gæste- og familietider. Resten af tiden er adgang til omklædningen kun for medlemmer.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister mit nøglearmbånd?

Hvis der er risiko for at armbåndet bliver fundet og brugt af andre, skal du hurtigst muligt melde armbåndet tabt ved at skrive til soroevinterbad@gmail.com. Armbåndet vil derefter blive spærret.
Skriv også til soroevinterbad@gmail.com for at lave aftale om udlevering af nyt armbånd. Der skal betales nyt depositum for dette armbånd.

Kun ét armbånd kan være aktivt ad gangen for hvert medlem. Når du får lavet et nyt armbånd, vil det mistede ikke længere virke. Skulle dette dukke op igen, vil du kunne returnere det og få depositummet tilbage – forudsat armbåndet er i en stand, så det kan genbruges.

Hvornår er omklædningen åben?

Omklædningen er åben hver dag fra 6.00 – 22.00. Udenfor disse tidsrum kan døren til klubhuset ikke låses op med nøglearmbånd.

Skal jeg låse op med mit nøglearmbånd hver gang jeg går ind i klubhuset?

Du skal bruge dit armbånd mindst én gang ved hvert besøg i klubhuset, da dette sammen med registreringer fra Holdsport giver overblik over brugen af klubhuset.
Hvad skal jeg gøre med mit armbånd ved udmeldelse?
Skriv til soroevinterbad@gmail.com for at aftale tilbagelevering af armbånd. Ved tilbagelevering, får du det betalte depositum på 100 kr. tilbage – forudsat armbåndet er i en stand, så det kan genbruges.

Hvor tit bliver klubhuset gjort rent?

Klubhuset bliver gjort rent af et rengøringsselskab mandag, onsdag og fredag. Rengøringen er afsluttet inden kl. 5.30 og påvirker derfor ikke badetiderne.

Må jeg tage bad på badeværelset?

Bruseren i badeværelset er alene til, at man lige kan skylle sig af efter badning i søen. Den er ikke til reelle bade, hårvask mv. Dels er det udgift for klubben i form af vandforbrug og opvarmning, dels stopper det meget hurtigt afløbet til.

Ligeledes er badeværelset ikke til brug for udførelse af personlig hygiejne som f.eks. barbering.

SAUNAEN

Hvornår er saunaen åben?

Badetiderne kan ses i kalenderen i Holdsport. App’en giver dog ikke overblikket over ugeprogrammet, hvorfor dette er lagt på siden Kalender.
Bemærk dog, at skemaet på hjemmesiden ikke bliver opdateret ved mindre ændringer og aflysninger. Kun ved større og blivende ændringer vil skemaet blive opdateret.
Holdsport vil altid vise det aktuelle program og det aktuelle ugeprogram kan også ses, hvis du tilgår Holdsport via en browser.

Hvor mange er der plads til i saunaen?

Saunaen har plads til 20 personer.

Skal jeg booke tid for at benytte saunaen?

Ja, du skal tilmelde aktiviteter via Holdsport. Se yderligere om Holdsport i afsnittet ”Holdsport”.
Tilmelding er vigtig, da vi bruger registreringerne i Holdsport til at følge forbrugsmønstret og tilpasse åbningstiderne efter behovet. Det er altså for din egen skyld, at du skal tilmelde dig.
Selv når en badetid er startet kan du tilmelde dig. Så selv hvis du spontant dukker op for at se om der er ledig plads, er der ingen undskyldning for ikke lige at tilmelde sig.

Må jeg tilmelde flere aktiviteter ad gangen?

Ja, også flere lige efter hinanden. Der er på nuværende tidspunkt ikke sat grænser herfor. Se dog også næste punkt.

Hvor lang tid i forvejen kan jeg tilmelde aktiviteter?

Tilmeldingen til den enkelte aktivitet åbner en uge før aktiviteten finder sted (f.eks. vil tilmelding til en saunatid den 14/2 kl. 7.00 åbne den 7/2 kl. 7.00). For saunagus åbner tilmeldingen dog først tre dage inden aktiviteten.

Hvorfor åbner tilmelding til saunagus først tre dage før?

Saunagus-tiderne er meget eftertragtede og det handler derfor om at være vaks ved havelågen. Standard-tidspunktet for åbning af tilmelding ligger på klokkeslæt en uge før aktiviteten – det betød en del støj fordi folk, midt i gusen, lige skulle tilmelde næste uges gus. Samtidig oplevede vi, at for mange blot skyndte sig at tilmelde sig, uden helt at have overblik over deres kalender for den efterfølgende uge. Det førte til for mange, der blev væk uden at afmelde. Vi tænker, at folk med en tre-dages tidshorisont er mere realistiske.

Må jeg have gæster med i saunaen?

Ja, men kun til gæstetiderne. Hvert medlem må medbringe to gæster, der skal være over 15 år. Ægtefæller/samlevere tæller også som gæster.

Må jeg have mine børn med i saunaen?

Ja, men kun til familietider. Hvert medlem må have 2 børn under 15 år med.

Må jeg have min ægtefælle med til familietider?

Kun hvis din ægtefælle også er medlem

Er ophold i saunaen med eller uden badetøj?

Det er frivilligt om man vil have badetøj på i saunaen. Har du ikke har badetøj på, skal du naturligvis opføre dig diskret.
Af hygiejniske grunde skal du altid sidde på et håndklæde i saunaen.

Må jeg hælde vand på ovnene?

Ja, med altid med måde. Vis hensyn og spørg altid de øvrige i saunaen inden du hælder vand på. Kun stenene i ovnene må blive våde – varmelegemerne i ovnene tage skade af vand.

Kom ikke vand på ovnene, når stenene allerede er våde. Våde sten kan ikke fordampe mere vand

Må jeg hælde olier på ovnene?

Nej, kun klubbens gusmestre må bruge olier i saunaen.

Hvorfor er der en halv times hul i kalenderen før og efter gus?

Den halve time før gustiderne er for at give plads til at gusmesteren kan forberede gusen og lufte ud. Man må godt være i saunaen, men må acceptere gusmesterens forberedelse.
Den halve time efter er for at give plads til at afslutte gus ordentligt og igen for at få luftet ud efter brug af olier under gusen.

Hvordan fungerer opvarmningen af saunaen?

Saunastyringen sørger for, at saunaen som minimum er 60˚ (stand-by temperatur) når der er badetider. Styringen “ved”, at saunaen skal være ved stand-by temperatur til start af den første badetid (i en blok af badetider) og starter opvarmningen hertil baseret på dens “erfaring” fra tidligere opvarmninger.
Opvarmning fra stand-by temperatur til driftstemperaturen på 90˚ sker når der trykkes på knappen ved saunadøren.
Saunaen vil være i drift (enten under opvarmning mod driftstemperatur eller fastholdelse af driftstemperaturen) i 15 minutter efter tryk på knappen. Driftstilstanden vil altid være 15 minutter efter seneste tryk på knappen og man kan godt trykke på knappen inden de 15 minutter er udløbet.
Man kan aktivere drift ved at trykke på knappen fra 10 minutter før første badetid (i en blok af badetider), således at saunaen er ved driftstemperatur ved start af badetiden.

Hvad er temperaturen i saunaen?

Saunastyringen sørger for at holde en temperatur på 90˚ (i praksis svinger temperaturen +/- 5˚). Denne temperatur måles i loftet lige over ovnene og vil derfor ikke være temperaturen på bænkerækkerne.
Temperaturen på mellemste bænkerække ligger på 75 – 80˚. Som tommelfingerregel er temperaturforskellen 10˚ mellem hver bænkerække (og naturligvis højest for oven).

UDENDØRS

Må man bade alene?

Vi anbefaler at være mindst to når man vinterbader. Hvis man får et ildebefindende, er det en god idé at nogen kan tilkalde hjælp. Men enhver bader altid på eget ansvar.

Hvad er reglerne for færden på broen?

 • Du skal altid have badetøj på, være tildækket af håndklæde eller være iført badekåbe, når du færdes mellem klubhuset og badetrapperne.
• Bader du nøgen, afklæder du dig først henne ved badetrapperne.
• Vi forventer, at udefrakommende viger for vores aktiviteter – men alle må færdes på broen, da der er offentlig adgang.

Hvad er reglerne for færden på arealet mellem klubhusene?

 • Pladsen mellem klubhuset og Lystfiskerforeningen ”tilhører” Lystfiskerforeningen. Pladsen må benyttes under hensyntagen til lystfiskernes aktiviteter.
• Lystfiskernes terrasse med bord-bænkesæt må benyttes af alle, men må ikke benyttes til omklædning. Det er en selvfølge at man rydder op efter sig selv.
• Færdsel til og fra klubben skal foregå mellem klubhuset og lystfiskernes skur. Passagen mellem lystfiskernes huse er offentlig, men vi benytter ikke denne i forbindelse med vores daglige aktiviteter.

OM KLUBBEN

Hvilke aktiviteter er der i klubben?

Klubbens faste aktiviteter omfatter:
• Almindelige saunatider af en halv times varighed
• Mindful sauna (almindelig saunatid, blot uden samtale og anden støj)
• Familietider, hvor du kan medbringe dine børn
• Gæstetider, hvor du kan medbringe op til to gæster
• Saunagus
Ud over de faste aktiviteter, er der indimellem forskellige medlemsarrangementer som du også kan tilmelde dig via Holdsport.

Hvor holder jeg mig orienteret om hvad der sker i klubben?

Når du melder dig ind, kommer du på klubbens nyhedsbrevsliste og modtager løbende information om arrangementer og andet praktisk. Du kan også følge med her på hjemmesiden, på chatten i Holdsport og på klubbens Facebook side.

Bliver de frivillige lønnet?

Nej, ingen frivillige (bestyrelsen, vedligeholdelsesgruppe, gusmestre m.fl.) bliver aflønnet og betaler desuden kontingent på lige fod med alle andre medlemmer.

Kan saunaen lejes til private arrangementer?

Ja, saunaen kan lejes, også af ikke-medlemmer. Det koster 1500,- for den første time og 1000,- pr. efterfølgende time. Saunaen kan højest lejes i tre timer.
Hvis der skal laves gus til et arrangement, koster det 200,- oveni for forbrug af olier. Der skal træffes aftale med en af klubbens gusmestre.
Faciliteterne er for medlemmerne og saunaen lejes derfor så vidt muligt kun ud på tidspunkter, hvor der ikke er aktiviteter. I enkelte tilfælde kan det komme til at gå ud over en badetid eller to.

Hvorfor modtager jeg ikke e-mails fra klubben og/eller Holdsport?

Det sker desværre jævnligt, at e-mails fra klubben eller Holdsport bliver fanget af spam-filtre.
Vi anbefaler, at du får sat regler op i dit spam-filter for altid at tillade e-mails fra no_reply@holdsport.dk og soroevinterbad@gmail.com

HOLDSPORT

Hvor finder jeg Holdsport?

Holdsport findes som en app til din smartphone eller tablet og installeres fra App Store på din iPhone/iPad eller fra Google Play på øvrige telefoner/tablets.
Holdsport kan også bruges via browser på holdsport.dk

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit brugernavn og/eller adgangskode?

På login-skærmen i Holdsport app’en trykker du på ”Har du glemt din adgangskode?” nederst på skærmen. Herefter indtaster du din email-adresse og trykker på ”Nulstil”.
Du får nu en mail med dit brugernavn og link til at nulstille password.

Hvordan kommer jeg på vinterbadeklubbens hold i Holdsport?

Ved indmeldelse vil du blive oprettet i Holdsport og modtage en invitation hertil. Du skal ikke selv forsøge at oprette en Holdsport-profil, da denne ikke vil være knyttet til klubben.

Kan jeg finde vinterbadeklubben og tilmelde mig inde fra Holdsport?

Nej, du kan kun se vinterbadeklubbens hold, hvis du er logget ind med det brugernavn vi har givet dig. Hvis du selv har oprettet en Holdsport-profil som du ikke bruger til andre foreninger, kan du blot logge ud og logge ind igen med det brugernavn, vi har givet dig.
Du kan også slette den overflødige profil inde fra Holdsport.

Jeg bruger i forvejen Holdsport til andre foreninger – kan jeg samle det i én profil?

Hvis du allerede har en Holdsport-profil som du bruger, kan den sammenlægges med den vi opretter fra din Holdsport app. Ved sammenlægning af to profiler slettes den ene, mens al information overføres til den tilbageværende profil.

For at kunne sammenlægge profiler, skal du sørge for at:
• kende brugernavn og password til begge profiler.
• dit fornavn er ens i begge profiler.

Check og ændring af navn:
1. Tryk på knappen i øverste højre hjørne (viser en silhuet eller dit profilbillede, hvis du har et sådant).
2. Tryk på tandhjulet til højre for dit navn. Du kan nu se navnet.
3. Tryk på ”Personlige oplysninger” for at ændre navnet.

Sammenlægning:
1. Log ind i Holdsport på den profil, som du vil bevare.
2. Tryk på knappen i øverste højre hjørne (viser en silhuet eller dit profilbillede, hvis du har et sådant).
3. Tryk på tandhjulet til højre for dit navn.
4. Vælg ”Sammenlæg to profiler”.
5. Indtast brugernavn og adgangskode på den anden profil (den du gerne vil slette)
6. Afslut ved at trykke på den grønne knap ”Læg sammen”.

De to profiler er nu lagt sammen til én. Du kan skifte mellem hold ved at klikke på den midterste af de tre knapper for oven til højre.

KONTAKT TIL ANDRE MEDLEMMER

Hvordan kan jeg kontakte andre medlemmer?

Du kan kontakte andre medlemmer via Chat-funktionen i Holdsport. Klubben deler hverken medlemmers e-mailadresser eller telefonnumre.

Du har tre muligheder for at vælge, hvem du vil skrive til:

• Skriv til alle, der er tilmeldt en bestemt aktivitet: Åbn aktiviteten i Holdsport og tryk på ”Chat” i den øverste del af skærmen.
• Skriv til udvalgte medlemmer: Tryk på Chat-ikonet nederst på skærmen og derefter på det +, der dukker op forneden til højre. Vælg ”Opret chat” og tilvælg de medlemmer du vil skrive til.
NB! Brug aldrig denne metode til at skrive til alle medlemmer – se i stedet herunder.
• Skriv til alle medlemmer: Tryk på Chat-ikonet nederst på skærmen og derefter på det +, der dukker op forneden til højre. Vælg ”Skriv til hele holdet”.
Alternativt, tryk på Chat-ikonet nederst på skærmen og find den eksisterende chat-tråd, der hedder ”Sauna” med undertitlen ”Hold-chat”.