VÆRDI OG ADFÆRDSKODEKS

Sorø Vinterbadeklub hedder ”Hold hovedet koldt” – et lidt drilsk navn, der både har en konkret og en symbolsk betydning. Den symbolske betydning er basal for os: Hos os er det afgørende at kunne tænke og handle ud fra almindelig sund fornuft og hensyn til andre. For at undgå tvivl om, hvad det er vi mener med dette, har vi udarbejdet et mere vejledende kodeks for vores adfærd.

I Sorø Vinterbadeklub er der plads til alle, der overholder vores adfærdsregler.

Baderegler

Badning sker på eget ansvar.

Man skal bade med omtanke af hensyn til egen og andres sikkerhed. Vi anbefaler at følge de regler som Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed har lavet:

1. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret
2. Pas på is på trappe og bro
3. Sænk kroppen roligt ned i vandet
4. Bad aldrig alene
5. Træk vejret roligt
6. Hold øje med hinanden
7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang
8. Svøm aldrig under isen

Man må ikke foretage hovedspring eller andre ”vilde” udspring fra broen.

Adfærd

Klubbens aktiviteter er for medlemmer, medmindre de er direkte annonceret som åbne arrangementer.

Vi hilser på hinanden når vi mødes og vi hjælper hinanden til en god oplevelse.

Man kan bade med eller uden badetøj. Hvis man bader uden badetøj, skal man være diskret og tage hensyn til andre – både med-badende og andre, der færdes i området. Til og fra omklædning og bad har man enten badetøj på, eller badekåbe/håndklæde om kroppen.

Al anden adfærd på området herunder gymnastik-, yoga-, og udstrækningsøvelser skal altid foregå påklædt.

Der må ikke tages billeder af personer uden disses accept.

Regler i sauna og omklædning

Omklædningsrummet må kun benyttes til omklædning – ikke som opholdsrum. Omklædningsrummet er ikke kønsopdelt og man skal derfor opføre sig diskret.

Tag ikke mere plads på bænken eller brug flere knager end nødvendigt. Sid ikke direkte på bænkene i omklædningen.

Brug af bruser bør være kort – til skyl efter søbad. Hårpleje, barbering og anden personlig pleje skal ikke foregå i klubbens eneste toilet/baderum.

Af hygiejniske grunde skal man sidde/ligge på et håndklæde i saunaen. Håndklædet tages med ud når man forlader saunaen for at bade – man kan ikke holde på en plads i saunaen.

Drikkedunk kan tages med ind i saunaen, indeholdende almindeligt postevand – ikke citrus, urtedrik, mineralvand eller andet.

Øs ikke vand på ovnene uden at vide det er ok med de øvrige tilstedeværende. Det er ikke alle der synes om varm damp og pludselig temperaturstigning.

Æteriske olie må kun bruges af gusmestre efter aftale med bestyrelsen.

Når der er mindful sauna eller saunagus, så tænk over at tale dæmpet i køkkenet og luk gerne døren ind til omklædningen, så samtaler ikke forstyrrer dem, der sidder i saunaen. Vis også hensyn, når yderdøren lukkes – den smækker meget hårdt hvis man blot lader den smække selv.

Sæt din telefon på lydløs når du lægger den fra dig i omklædningen.

Rygning i saunabygningen og i området umiddelbart udenfor bygningen er ikke tilladt.

Vis altid hensyn til andre, så alle kan gå glade i bad!

Mange hilsner

Bestyrelsen