NYHEDSBREV 7
5.01.2022

En dejlig juleferie med travlhed i klubhuset er ovre.

Vi bliver flere og flere (lige nu er vi faktisk 370 medlemmer og 137 er kommet til i denne sæson – fantastisk ).

Det øgede medlemstal betyder noget for både os, der sørger for administrationen og for jer som brugere. Ikke alt omkring brugen er indlysende og forklaret lige godt. Der sker noget med en forening, når så mange nye kommer til. Lad os sammen hjælpes ad med at fortsætte vores gode forening og det fine fællesskab.

Vi skal passe på vores dejlige hus og sauna og det skal være godt at komme for alle i klubhuset.

Dette nyhedsbrev er derfor en række præciseringer i brug af sauna og medlemskab. Nogen vil måske sige løftede pegefingre, men alt er skrevet ud fra de bedste hensigter og ønsket om at skabe gode rammer for alle.

Vi forventer, derfor at du som medlem holder dig orienteret om det vi skriver og tager de præciseringer vi kommer med til efterretning.

På den måde kan det blive ved med at være en god oplevelse for os alle at komme i klubhuset.

Der er mange meddelelser i dag – det er forsøgt at skrive med overskrifter, så det bliver mere overskueligt.

Medlemsmøde den 9. januar 2022

Arrangementet udskydes pga. situationen omkring Corona. Vi vil meget gerne invitere jer til at komme med input på mail soroevinterbad@gmail.com.

Aflysning af Kyndelmisse

Hvis du ikke har hørt det, så er hele Kyndelmissearrangementet i Sorø aflyst også med baggrund i situationen

Rent og pænt

Hjælp med at holde klubhuset rent og pænt så er det rart for alle at komme. Tør op efter dig, vask din kop af, hvis du har lånt én, tør armaturet, hvis du har været i bad og husk dine ting. Hvis du ser, at der mangler sæbe, toiletpapir, håndklæder mm. så fyld op og hvis det mangler i skabet, så skriv gerne på soroevinterbad@gmail.com

Husdyr i klubhuset

Det er ikke tilladt at medbringe hunde og andre dyr i omklædningen. Lad dem blive hjemme eller udenfor.

Glemte ting

Vær opmærksom på om du husker at tage alle dine ting med fra klubhuset. Vi fjerner glemte ting med jævne mellemrum. De lander midlertidigt hus Else, men ryger efter noget tid ud eller til genbrug.

Ophold i omklædning

Der er ikke meget plads i omklædningen. Derfor er det ikke tilladt at bruge omklædningen som hyggerum.

Gæstehåndtering

Det er lige nu kun tilladt at medbringe gæster på de særlige gæstetider. Du skal melde dig selv til i Holdsport og skriv der gerne en note om at du medbringer gæst(er). Hvert medlem må medbringe 2 gæster og det koster 50,- pr. gæst. Husk at betale for dine gæster. (se mere information under betalinger).

Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt for medlemmer under 18 at medbringe gæster.

Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde drøfte om vi skal ændre på gæstehåndtering.

Familietider

På disse tider må hvert medlem invitere to børn under 15 år uden ekstra betaling. For ældre børn (eller øvrige familierelationer) henvises til gæstetider mod betaling.

Holdsport

Husk at melde dig til i holdsport. Har du problemer så skriv på soroevinterbad@gmail.com

Brug af sauna

Du må hælde vand på stenene, hvis det er i orden med de øvrige brugere i saunaen. Vær dog opmærksom på mængden af vand. Der må ikke komme vand på selve ovnene, kun stenene. Hæld ikke så meget vand på at alt sejler, det er en sauna og ikke et dampbad.

Betalinger

Et lille hjertesuk fra kassereren. Husk at specificere hvad jeres indbetaling dækker over. Nogle beløb er lette at gætte, andre kan dække over flere muligheder. Det er et stort arbejde at bogføre alle poster korrekt, og det bliver meget mere omfattende, hvis jeg skal udføre detektivarbejde på de mange indbetalinger, der kommer. Det er naturligvis dejligt at I betaler, men hjælp en presset kasserer ved at skrive fulde navn og aktivitet på indbetalingen. Hvis det er en gæst, så er det altså gæstens navn der skal skrives. Det hjælper også, hvis de senere melder sig ind og skal have refunderet gæstebetalingen.
Vi arbejder på at oprette betalingslinks i mobilepay for at lette arbejdet. I hører nærmere.

Åbningstider

Klubhuset er åbent hver dag fra 5.30-22.30. UNDTAGEN når der er rengøring som lige nu er tirsdage fra 6-7 og torsdage fra 9.30-10.30. Her bliver huset automatisk aflåst.

Fra næste uge udvider vi åbningstiderne i saunaen. Der bliver længere åbnet et par aftener og mere åbnet i weekenden. Find mere information i Holdsport og på hjemmesiden www.vinterbadeklub.dk

Saunagus

Fra næste uge udvider vi tider med saunagus, så der er gus mandag aften, onsdag formiddag og lørdag eftermiddag.

Hello