PROGRAM FOR 2020_2021
27.09.2020

Sæson 2020-2021

Kære medlemmer,


Her ser I hvad bestyrelsen og Eventgruppe foreløbigt har planlagt. Aktiviteter fra Saunagusgruppen kommer
senere.


Cirka én søndag om måneden arrangerer vi fælles morgenbord. Kaffe/The er gratis. Brød koster 10,-/person
og betales over MobilePay. Når ikke bestyrelsen står for arrangementet er det Eventgruppen der sørger for
indkøb og tilberedning af kaffe/the. Vi vil gerne have hjælp til opgaven. Hvis ingen byder ind med at bage
morgenboller købes de. Eventgruppen beslutter om der skal tilføjes aktivitet fx førstehjælp, foredrag etc.
Ideer modtages gerne. Eventgruppe kan uddelegere, men der skal være mindst en, der er ansvarlig for arrangementet.


Sæsonstart: Søndag den 4. oktober


Sæsonafslutning: søndag den 18. april


Åbningstider i saunaen
Dagligt kl. 6-9 og igen kl.17-20
Lørdage kl.14-17
Søndage kl. 8-12


Åbningstider evalueres til medlemsmødet i januar.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Else Friis (Formand)
Inge Juhl (Næstformand)
Helle Propp (Kassere)
Ulla Beck (Bestyrelsesmedlem)
Nils Frederiksen (Bestyrelsesmedlem)


Eventgruppen
Inge Juhl (bestyrelsen)
Majbritt Thomsson
Meiske Holck
Dorthe Klink,
Jacob Johan Mohr Markmann


Fælles arrangementer på Værkerne:
Lokaler: 117 – er salen og 111 – er lokalet i stueetagen, ud mod Søstien.


Søndag den 4.10.2020: kl. 10 – 12. Lokale 117. Sæsonstart. Bad & Sauna – Kaffe & Brød
Arrangør: Bestyrelsen
Søndag den 1.11.2020: kl. 9 – 11. Lokale 111.
Bad & Sauna – Kaffe & Brød.
Arrangør: Eventgruppen
Søndag den 6.12.2020: kl. 9 – 11. Lokale 111.
Bad & Sauna – Kaffe & Brød.
Arrangør: Eventgruppen
Søndag den 27.12.2020: kl. 9 – 12. Lokale 111.
Bad & Sauna – Kaffe & Brød/Julebad.
Arrangør: Bestyrelsen
Fredag den 1.1.2021: Kl. 11 – 13. Lokale 111.
Bad & Sauna & Bobler/Nytårsbad.
Arrangør: Bestyrelsen
Søndag den 10.1.2021: Kl. 9 – 11. Lokale 111.
Bad & Sauna – Kaffe & brød.
Medlemsmøde om Kyndelmisse Lysfesten.
Mødet er fra kl. 10 – 11
Arrangør: Eventgruppen (Inge)
Søndag den 17.1.2022: kl. 9 – 12. Lokale 111.
Bad & Sauna – Kaffe & Brød. Medlemsmøde om
saunaen, åbningstider, events etc. Kyndelmisse Lysfesten
. Mødet er fra kl. 10 – 12
Arrangør: Eventgruppen
Fredag – søndag den 29.-31.1:
Kyndelmisse Lysfest
Søndag den 7.2.2021: Kl. 9 – 11. Lokale 111. Bad & Sauna – Kaffe & Brød.
Arrangør: Eventgruppen
Søndag den 7.3.2021: kl. 9 – 13. Lokale 117.
Bad & Sauna – Kaffe & Brød. Generalforsamling.
Arrangør: Bestyrelsen
Søndag den 14.3.2021: kl. 9 – 11. Lokale 111.
Sauna & Bad – Kaffe & Brød.
Arrangør: Eventgruppen
Søndag den 28.3.2021: kl. 9 – 11. Lokale 111.
Sauna & Bad – Kaffe & Brød.
Arrangør: Eventgruppen
Søndag den 18.4.2021: kl.10 – 12. Lokale 111.
Sæsonafslutning.
Arrangør: Bestyrelsen
Arrangementerne evalueres til medlemsmødet i januar.
Fuldmåne: Lørdag 31.10, Mandag 30.11, Onsdag 30.12, Torsdag 28.1, Lørdag 27.2, Søndag 28.3.
Nymåne: Fredag 16.10, Søndag 15.11, Mandag 14.12, Onsdag 13.1, Torsdag 11.2, Lørdag 13.3,
Mandag 12.4

Hello